ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
Home About us Products Downloads Catalogs Portfolio Contact US

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ ทาง บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับจัดการฝึกอบรม เทคนิคการใช้ อุปกรณ์นั่งร้านแบบ BS (British Standard) อย่างปลอดภัย องค์กร ไหนสนใจ เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผ่านการรับรองเป็นผู้อบรม ตามมาตรฐานสากล ในหลายประเทศ มาดำเนินการฝึกอบรมให้กับ บุคลากรของท่าน ทั้งในและนอกสถานที่

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร รับรองซึ่ง เป็นที่ยอมรับทั่วไป ในเรื่องความรู้ความเข้าใจ อุปกรณ์ด้านนี้ การฝึกอบรมสามารถ ทำได้้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะมีทั้งระดับ เบื้องต้น และ ระดับสูง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถใช้วุฒิบัตร เข้าทำงานกับบริษัท ระดับโลกได้

นอกจากนี้ ทางไทยคอนส์ ก็มีเครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ ทดสอบความแข็งแร็งของนั่งร้าน และอุปกรณ์ ทั้งแบบ Japanese และ British ซึ่งสามารถออกใบรับรองมาตรฐาน ให้กับท่านได้

 

 

All site contents copyright ©1999-2015

free hit counter