Home About us Products Downloads Catalogs Portfolio Contact US
         
 
Model Flying Shore
  table form    
           
  - Download drawing Table Form (16 mb)  
  - YouTube " The Installation of Table Form System Thaiconst's Model "  
  - Download " The Installation of Table Form System Thaiconst's Model " (MP4 file 227 mb.)  
  - YouTube " The Assymbly of Table Form System Thaiconst's Model "  
  - Download " The Assymbly of Table Form System Thaiconst's Model "(MP4 file 156 mb.)  
           
 
         
  การแบ่งรูปแบบตามความสูง
 
 
ความสูงที่ปรับได้
ชุดที่ 1 2.20 - 3.40
ชุดที่ 2 2.95 - 4.00
ชุดที่ 3 3.70 - 4.90
     
     
     
     
 
 
         
  การแบ่ง Model ตามความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model 1
 
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 2.90
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60 - 4.80
ความกว้างขา (M.) 2.20
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.70 - 3.60
     
     
  Model 2        
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 2.90
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60 - 4.80
ความกว้างขา (M.) 1.80
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.40 - 3.00
     
         
Model 3
 
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 1.45
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60 - 3.90
ความกว้างขา (M.) 1.45
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.70 - 3.60
     
     
  Model 4        
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 1.45
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60 - 3.90
ความกว้างขา (M.) 1.45
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.40 - 3.00
     
         
Model 5
 
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 0.97
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60
ความกว้างขา (M.) 2.20
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.70 - 3.60
     
     
  Model 6        
ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.) 0.97
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 3.60
ความกว้างขา (M.) 1.80
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.) 2.40 - 3.00
     
           
 
6
     
The Installation of Table Form System Thaiconst's Model
( If YouTube video cannot display, please installs flash plug-in.)
       
   
 
6
     
The Assymbly of Table Form System Thaiconst's Model
( If YouTube video cannot display, please installs flash plug-in.)
       
   
 
         
         
         
         
         
 
1. ปรับเเปลี่ยนขนาดได้ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกว้างและด้านยาว ปรับได้ทุกๆ 15 cm.
     
 
 
           
2. เพิ่มความสูงได้ง่ายเพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์
     
 
 
           
3. มีอุปกรณ์เสริมให้สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตได้หนาถึง 1 เมตร
     
 
 
           
4. มีล้อติดที่ตัว Table Form ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก
     
 
 
           
5.โครงสร้างของ Table Form มีการบิดตัวน้อย เนื่องจาก มีอุปกรณ์ รั้งไม่ให้เสียรูป
     
 
 
           
6. มีอุปกรณ์เสริม (TF Lifting Jack) ช่วยในการปรับระดับ ความสูงของ Table Form ในขณะ ที่ประกอบเป็นโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว โดยการปรับต้องไม่ได้รับน้ำหนักของคอนกรีต ซึ่งจะมี ประโยขน์มาก ถ้าหากตัวอาคารมีความสูง แต่ละชั้น ไม่เท่ากัน ทำให้เราไม่ต้องประกอบ Table Form ใหม่
     
 
 
           
7. ติดตั้ง Joist สะดวกเนื่องจากใข้ระบบ pin locked
     
 
 
           
8. มีอุปกรณ์ช่วยยก Table Form (TF Carry) ที่สามารถยืนติดตั้งบนพิ้น ทำให้มีความปลอดภับสูง
     
           
 

 

All site contents copyright ©1999-2015

free hit counter