top of page

THAICONST scaffolding & Accessories

ไทยคอนส์ นั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง

นั่งร้านและอุปกรณ์เสริม..

"มาตรฐานคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย" เราคือผู้ผลิตนั่งร้านรายเดียวในประเทศไทยด้วย

เทคโนยี ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรองมาตฐาน ม.อ.ก. รวมทั้ง ISO 9001:2008 มีมาตรฐานระดับสากล

นั่งร้านมาตรฐานญี่ปุ่น

นั่งร้านหนึ่งชุดประกอบไปด้วย

โครงตั้งนั่งร้าน ( Vertical Frame ) 2 ชิ้น

โครงนอนนั่งร้าน ( Horizontal Frame ) 1 ชิ้น

กากบาท ( Cross Brace ) 2 ชิ้น

ข้อต่อ ( Joint Pin ) 4 ชิ้น

นั่งร้านมาตรฐานญี่ปุ่น คือ อุปกรณ์ที่ถูกสร้างมาทดแทน การใช้ไม้ไผ่ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ปลอดภ้ย นั่งร้าน จึงถูกผลิตออกมาเพื่อใช้งานแทนนั่งร้านประยุกต์รูปแบบเก่าๆ นั่งร้านญี่ปุ่น เป็นนั่งร้านที่ได้มาตรฐานรับรองจาก กระทรวงมหาดไทย

และที่สำคัญ นั่งร้านญี่ปุ่นของ ไทยคอนส์ เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรญานอุตสาหกรรม หรือที่รู้จักกันในนาม

มาตรฐาน มอก   มั่นใจได้เลยว่านั่งร้าน

ไทยคอนส์ มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานสากล 

โครงตั้งนั่งร้าน (Vertical Frame )

กดเพื่อเลื่อนดู >

Vertical frame TFT-1219.jpg

Vertical frame TFT-1219

High=1930, Width=1219(mm.)

อุปกรณ์เสริม (Accessories)

ทุกภาพมีหน่วยเป็น มม. >

scaffolding1.png

โดยเรามีทั้งบริการ ขาย และเช่า นั่งร้าน

สนใจข้อมูเพิ่มเติมสอบถามได้เลยที่

bottom of page