THAICONST scaffolding & Accessories

ไทยคอนส์ นั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ตาข่ายกันฝุ่น..

"มาตรฐานคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย" เราคือผู้ผลิตนั่งร้านรายเดียวในประเทศไทยด้วย

เทคโนยี ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรองมาตฐาน ม.อ.ก. รวมทั้ง ISO 9001:2008 มีมาตรฐานระดับสากล

Mesh Sheet (ตาข่ายกันฝุ่น)

จากการคิดค้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ “ไทย คอนส์” ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาแผงกันฝุ่น (ตาข่ายกันฝุ่น) สำหรับนั่งร้านแบบ PVC MESH SHEET ชนิด Flame Retardant ซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ของการก่อสร้าง ที่ช่วยป้องกันสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ กระเด็นออกนอกบริเวณก่อสร้างทำให้เกิดอันตรายแก่คนงาน และผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังสามารถ ป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณและยัง สามารถช่วยลดแรงลมในพื้นที่ทำงาน ไม่ต้านลมเนื่องจากมีรูระบายอากาศ จึงทำให้นั่งร้านไม่ล้ม

ลักษณะการใช้งาน / Applications

  1. ใช้สำหรับป้องกันลม และแสงแดด / Wing and sunlight (UV) protection.

  2. ใช้ป้องกันเศษวัสดุ และฝุ่นละออง / Small scraps and dust protection.

  3. ใช้ได้กับงานก่อสร้างทุกชนิด / Can be used at any construction site.

* ต้องการใบรับรองมาตรฐาน Certificate Mesh Sheet ของไทยคอนส์ ติดต่อได้ที่ 02-815-3600 กด1

Mesh Sheet ของ Thai const ทุกชนิดมีใบรับรอง มาตรฐานจาก SGS

สนใจข้อมูเพิ่มเติมสอบถามได้เลยที่

logog dragon empire พื้นหลังขาว2.png
นั่งร้านมาตรฐานญี่ปุ่น
นั่งร้านแบบพิเศษ
อุปกรณ์เพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่สมุทรปราการ
: 02 815 3600 
ติดต่อฝ่ายขาย
02 815 3600 (สมุทรปราการ)
02 5815 244 (ปทุมธานี)
033 012 568 (ระยอง)
053 982 882 (ลำพูน)
  • Facebook
  • line-icon_edited
  • YouTube
© Copyright 2021 by THAICONST